APK.GOLD
Tệp APK cho android
Thông tin ngắn
Thường là tệp apk Mzansi ChatRooms(Mzansi chatroom ) có xếp hạng 9.2 từ 10. Đây là xếp hạng tích lũy, hầu hết các ứng dụng tốt nhất trên cửa hàng Google Play được xếp hạng 8 từ 10. Tổng số đánh giá trong Cửa hàng Google Play 5. Tổng số đánh giá năm sao đã nhận được cho 4. Ứng dụng này đã được người dùng đánh giá không tốt 0. Số lượng tải xuống gần như nằm trong phạm vị từ 1,000+ trong cửa hàng Google Play Mzansi ChatRooms(Mzansi chatroom ), nằm trong danh mục Liên lạc, với thẻ chat,toilet và được phát triển nhờ WapWizard. Bạn có thể truy cập trang web của họ http://www.newsdaily.co.za hoặc gửi thử cho họ dailypostza@gmail.com. Mzansi ChatRooms(Mzansi chatroom ) có thể tải xuống trên thiết bị Android nhờ 2.2(Froyo)+. Chúng tôi cung cấp chỉ tệp apk gốc. Nếu tài liệu nào trên trang web này vi phạm quyền lợi của bạn, hãy thông báo cho chúng tôi . Bạn cũng có thể tải apk Google xuống và làm nó hoạt động nhờ trình giả lập Android như big nox app player, bluestacks и koplayer. Bạn cũng có thể tải apk Mzansi ChatRooms(Mzansi chatroom ) xuống và làm nó hoạt động trên trình giả lập Android như bluestacks или koplayer. Phiên bản Mzansi ChatRooms(Mzansi chatroom ) apk có trên trang web của chúng tôi: 1.0. Phiên bản cuối Mzansi ChatRooms(Mzansi chatroom ): 1.0 đã được tải lên 2017/10/12
Ảnh chụp màn hình cho Mzansi ChatRooms
  • Mzansi chatroom
  • Mzansi chatroom
Mô tả cho Mzansi ChatRooms (từ google play)

Trang web nhà vệ sinh Nam Phi đã trở lại với một ứng dụng Android, chúng tôi vẫn có các phòng trò chuyện cho mọi thành phố ở mọi tỉnh của Nam Phi. Chỉ cần cài đặt ứng dụng và duyệt qua tất cả các phòng và bắt đầu để lại tin nhắn và trả lời tin nhắn mà người khác để lại.

Please rate this app
Thông tin

Apk Mzansi ChatRooms phiên bản mới nhất 1.0

Những phiên bản tệp APK khác Mzansi ChatRooms dành cho Android
Những ứng dụng tốt nhất cho Android
Android phổ biến ứng dụng